** पुणे शहरात प्रथमच : सामुदायिक स्वामी नामस्मरण सोहळा**
रविवार दि. २३ मार्च २०१४, दुपारी ३.३० ते ६:०० वाजता.
स्थळ : श्री शंकर महाराज समाधी मठ, पुणे-सातारा रोड,
धनकवडी, पुणे, महाराष्ट्र – ४११ ०४३
संपर्क : प्रथमेश लोके [9821941819]

स्वामी भक्त हो, पुणे शहरामध्ये सामुदायिक स्वामी नामस्मरण सोहळ्याचा कार्यक्रम कधी होणार याची विचारणा सातत्याने होत होती. तेव्हा सर्व पुणेकरांच्या विनंतीला मान देऊन स्वामीकृपेने रविवार दि. २३ मार्च २०१४, दुपारी ३.३० वाजता पुणे येथे धनकवडीच्या शंकर महाराजांच्या समाधी मंदिरात सामुदायिक स्वामी नामस्मरण आयोजन केले आहे. तरी सर्वांनी शंकर महाराजांच्या समाधी दर्शनाचा तसेच तेथे होणार्या या सामुदायिक नामस्मरण सोहळ्याचा लाभ घ्यावा हीच विनंती. पहिल्या वहिल्या सामुदायिक नामस्मरणाला अगत्याने उपस्थित राहावे व नामस्मरण कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा.

पुण्यातील हे पहिलेच सामुदायिक नामस्मरण श्री शंकर महाराजांच्या समाधी मंदिरात संपन्न होणार आहे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा मठ सिद्ध स्थान असून येथे श्री शंकर महाराजांचा निरंतर वास आहे. अशा सिद्धस्थानी स्वामींचे सामुदायिक नामस्मरण करता येणे हि आमच्या दृष्टीने परमभाग्याची गोष्ट आहे. या क्षणाची आम्ही सर्व स्वामी भक्तांनी खूप वाट पाहिली आणि आता स्वामींनी व शंकर महाराज आपली इच्छा लवकरच पूर्ण करत आहे याचा आम्हाला अत्यानंद आहे. तरी सर्व पुणेकर स्वामी भक्तांनी या सोहळ्यास उपस्थित राहून सामुदायिक नामस्मरणाच्या या ब्रह्मानंदामध्ये सहभागी व्हावे.

आपला नम्र,
प्रथमेश लोके
श्री स्वामी समर्थ भक्त परिवार.