Category: PHOTOS


swamidarshan

!! Swamidarshan !!

॥श्री स्वामी समर्थ॥

येवला (नाशिक ) येथील स्वामी समर्थ केंद्रामध्ये काढलेली स्वामींची अप्रतिम रांगोळी. संकलन -www.swamidarshan.com

येवला (नाशिक ) येथील स्वामी समर्थ केंद्रामध्ये काढलेली स्वामींची अप्रतिम रांगोळी.
संकलन -www.swamidarshan.com

 

Swamidarshan

!! श्री स्वामी समर्थ !!

!! श्री स्वामी समर्थ !!

13072008054