!! स्वामीदर्शन Whtasaap सुविधा !!

“दररोज मराठी सुविचार,दिन विशेष माहिती,स्वामी समर्थांचे बोधवचन,विविध स्वामी समर्थ

मार्गांच्या कार्यक्रमांची माहिती, प्रत्येक महिन्यांचे सनांची सुचना ,शेती,आरोग्य, व इतर

बरेच काही. थेट आपल्या मोबाइल वर. ही सुविधा सुरु करण्यासाठी आपल्या मोबाइलवरुन फ़क्त पुढील SMS पाठवा .

कैपिटल मधे टाइप करा :- ON SWAMIDARSHAN व पाठवा 9767547444 या नंबर वर

* ही सुविधा पूर्णपने मोफत आहे.