Category: अक्कलकोट दर्शन


 अक्कलकोट स्वामी मंदिर समोरील.स्वामी जिथे बसत असत,व महानत असत,”  दत्तनगर मुळ पुरुष, वडाचे झाड”,  तेच हे पवित्र वडाचे झाड़