माहिती : भस्माचा डोंगर या दिव्य स्थळाचा एक विशेष महत्व आहे सदरील भूमी मध्ये अनेक प्रकारचे राज यज्ञ,ऋशी मुनींनी केलेली तप साधना यामुळे या तापोभूमितील “विभूती” अनेक भाविक घरी घेऊन जातात,त्याच प्रमाणे आपली मनोकामना पूर्ण होण्यासठी येथील पाषाण द्वारे रचना तयार करायची सुधा एक पद्धत आहे .क्रमश…DSCN1151 (2)

Advertisements