“स्वामी लीला”
एके दिवशी गणपतीचे मंदिरात पलंगावर श्रीँची स्वारी बसली असता मुंबईचे लोक दर्शनास आले. त्यांत एक व्यापाऱ्‍यास ते रागारागानेँ म्हणाले,
“क्योँ जी, हमारा डालिँब ला दो..!”
असे ऐकताच मुंबईकर चकित झाला आणि म्हणाला, ‘महाराज, जी आपणांस एका कामात नवस केला होता. त्याप्रमाणे माझे काम झाले’ म्हणून एका रुपयाची दोन डाळिँबे आणली; परंतु ती पाकिटांत विसरुन गेलो. क्षमा करावी. लगेच त्याने मनुष्य पाठवून ती डाळिँबे महाराजांचे पुढ्यात ठेवली.

Advertisements