चरण सदगुरुंचे, पंचप्राण माझे

सर्वतीर्थे दावी , सदगुरुराय माझा !!

गुरु सुखांचे आगर, गुरु भाग्य दाता

ज्ञानियांचा राजा, गुरुराज माझा !!

सेविता दु:खिता, ठेवा ऐहिकाचा

सदैव पाठीशी तो, स्वामीनाथ माझा !!

चैतन्याचा स्त्रोत, ते अद्वैत स्वरुप

मुर्तीमंत कैवल्य, प्रभुराय माझा !!

आता पश्चाताप, सारी उतरली भूल

आशिर्वादे ठेवील, वटवृक्ष माझा !!

तोचि सगुण, तोची निर्गुण, स्वयं परब्रम्ह

स्वामी समर्थ माझे,अक्कलकोटी राणा !!

श्री सदगुरू स्वामी समर्थ महाराज की जय !

सस्नेह,

विशाल कुलकर्णी

Advertisements