स्वामी समर्थांच्या आत्मलिंग पादुका.
या आत्मलिंग पादुका स्वामी समर्थांनी स्वामीसुत – हरिभाउ फडके यांना दिल्या होत्या .
सुरुवातीला या पादुका कामाठीपुरा येथील स्वामींच्या मठात होत्या
परंतू , सध्या या पादुका चेंबूर येथील मठात आहेत..
या पादुका देताना स्वामींनी स्वमिसुतांना सांगितले होते कि , ” दिलेल्या आत्मलिंगाची नीट व्यवस्था करावी…. बंदर किनार्यावर जाउन भाक्तीसाम्प्रदायाची ध्वजा उभी करावी.

———————————————————————————————————————–

Advertisements