विचार ही एक विलक्षण शक्ति असून,तुमचे भले करण्याचे प्रचंड सामर्थ्य
तुमच्या विचारत आहे,म्हणून विचार बदला ,म्हणजे नशीब बदलेल .

 

Advertisements