|| श्री स्वामी समर्थ ||
“परब्रम्ह भगवन श्री स्वामी समर्थ यांची स्वामी आदेशा वरून श्री .नाना रेखी यांनी तयार केलेली पत्रिका (मुळ प्रत) अशी आहे . अहमदनगर च्या मठ!त त्याचे दर्शन होते

Advertisements