“ह्या जगात  सगळे जन स्वामी भक्त नाहीत पण लवकरच ते होतील अशी मला खात्री आहे , तुम्हाला एक सांगतो मित्रानो जरी तुमचा स्वामींवर विश्वास नसला तरीसुध्धा  जेह्वा पण तुम्ही अडचणीत असाल तेह्वा फक्त मनापासून स्वामिना एकच हाक मारा श्री स्वामी समर्थ  आणि बघा स्वामी कसा चमत्कार करतात ते ,ह्या जगातील कुठली पण गोष्ट असून द्या ते तुम्हाला नक्कीच तुमची परीक्ष्या घेऊन देतील !हो कुठली पण गोष्ट,  जगात स्वामींना काहीही अशक्य नाही कारण हे जग  स्वामींचे आहे , तुम्हाला सर्व काही मिळू शकते फक्त स्वामिना सांगा आणि त्यामागे मेहनत घ्या ,हो ती मेहनत सुद्धा स्वामीच करून  घेणार आपल्याकडून! फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या सर्वांनी आरती,मंत्र  म्हणावे आणि आपली प्रगती करून घ्यावी व फासिबूक चा वापर करणाऱ्या बांधवाना एक मनापासून विनंती करतो कि तुम्हाला आलेले अनुभव ,तुम्ही ज्या आरत्या नेहमी म्हणता आणि त्यामुळे आलेले अनुभव ,अनुभव आलेले मंत्र ह्या सर्वांचा आपल्या ग्रुप मध्ये समावेश करा …ह्यामुळे जे अजून स्वामी भक्त झाले नाही आहेत ते होतील आणि जास्तीत जास्त आणि लवकरात लवकर सर्व जन भक्ती मार्गाला लागतील कारण “तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यात काय अर्थ नाही ,आधीच विहीर खोदून ठेवा आणि जेह्वा संकटात येचाल तेह्वा त्यातील पाणी प्या …श्री स्वामी समर्थ …भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे …

 

Advertisements