नाही जन्म नाही नाम | नाही कुणी माता पिता |
प्रगटला अदभुतसा | ब्रह्मांडाचा हाच पिता || १ ||
नाही कुणी गुरुवर | स्वये हाच सुत्रधार |
नवनाथी आदिनाथ | अनाथांचा जगन्नाथ || २ ||
नरदेही नरसिंह | प्रगटला तरुपोटी |
नास्तिकाच्या कश्यपूला |आस्तिकाची देण्यागती || ३ ||
कधी चाले पाण्यावरी | कधी धावे अधांतरी|
यमा वाटे ज्याची भीती | योगीश्वर हाच यति ||४||
कधी जाई हिमाचली| कधी गिरी अरवली|
कधी नर्मदेच्या काठी| कधी वसे भीमा तटी ||५||
काली माता बोले संगे| बोले कान्याकुमारीही|
अन्नपूर्णा ज्याच्या हाती| दत्तगुरू एक मुखी ||६||
भारताच्या कानोकानी| गेला स्वये चिंतामणी|
सुखी व्हावे सारे जन| तेथे धावे जनार्दन ||७||

प्रज्ञापुरी स्थिर झाला| मध्यान्हीच्या रविप्रत |
रामानुज करी भावे | स्वामी पदा दंडवत ||८||

Advertisements