|| श्री स्वामी समर्थ ||
समर्थांना भूषणावह होईल असे वागावे |
समर्थांच्या
ईच्छेत ईच्छा मिसळुन राहावे ||
श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्यात्मिक विकास मार्ग
(दिंडोरी प्रणित) }

“.प.पू.गुरुमाउली “

Advertisements